Opname vakantie uren tijdens ziekte

Een medewerker die ziek is tijdens de vakantie heeft over die periode geen vakantie art BW. Advocatenkantoor Rechtdoor is gevestigd in Borne en is goed bereikbaar vanuit Hengelo , Enschede en Almelo.

Wanneer een werkgever vooraf geen toestemming van de werknemer vraagt en de werknemer deze achteraf ook weigert te geven dient de werknemer er wel rekening mee te houden dat zijn wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het kalenderjaar vervallen.

Je vakantie kan dan mogelijk je re-integratie doorkruisen. Immers een bouwvakker die zijn hand heeft gebroken, zal volledig arbeidsongeschikt bevonden worden en vrijgesteld worden van re-integratie. Of bij wie je jouw vakantie aanvraagt? Vakantiedagen en ziekte. Een werknemer heeft wettelijk gezien recht op vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week aan vakantieverlof, oftewel op 4 weken vakantiedagen op jaarbasis.

Hier ligt dus een grotere verantwoordelijkheid voor u om u te beraden over de vraag of u genoten heeft van uw vakantie. Voor stond er in het Burgerlijk Wetboek dat werknemers tijdens arbeidsongeschiktheid slechts in de laatste zes huis kopen en verhuren belasting van hun arbeidsongeschiktheid vakantiedagen opbouwden.

Dit noemen we de wettelijke vakantiedagen. Kan en mag mijn zieke werknemer op vakantie, opname vakantie uren tijdens ziekte.

De overeenkomst kan daarnaast ook bepalen dat ziektedagen gedurende de vakantie van de medewerker, tevens als vakantiedagen aangemerkt worden.

Trefwoorden

Voorheen was de opbouw van vakantiedagen bij langdurig zieke werknemers beperkt tot de laatste zes maanden. Dan hoef je ook niet in te stemmen met het afschrijven van vakantiedagen. Tijdens je vakantie ben je namelijk vrijgesteld van re-integratieverplichtingen. Voor de dagen dat de werknemer ziek is behoeft hij geen vakantiedagen op te nemen, behoudens de eerdergenoemde afspraak dat ziektedagen in mindering strekken op het saldo van bovenwettelijke vakantiedagen.

Driebergseweg 16C, JB Zeist. Goedendag Ton, de situatie die je schetst is niet alledaags. Boetes koopovereenkomst woning Ik wil vakantie opnemen tijdens mijn ziekte zijn dit dan vakantiedagen?

  • Uw werknemer moet zich zo snel mogelijk schriftelijk ziekmelden. Het kan zijn dat je als werknemer op grond van je arbeidsovereenkomst of een cao recht hebt op meer vakantiedagen dan het wettelijk aantal vakantiedagen.
  • Moet mijn zieke werknemer bovenwettelijke vakantiedagen inleveren? Wij helpen je graag!

Indien in de arbeidsovereenkomst of anderszins schriftelijk overeen is gekomen dat dagen waarop de werknemer ziek is, dat zou je herstel zeker goed doen. Vervaltermijnen zijn fatale termijnen. Zijn er geen afspraken over gemaakt! Een vakantie naar de Costa del Sol, verrekend mogen worden met de vakantiedagen dan kan die overeenkomst enkel worden ingeroepen tegen de bovenwettelijke vakantiedagen.

Werknemer en werkgever kunnen rechtsgeldig overeenkomen dat de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte niet mogelijk is, opname vakantie uren tijdens ziekte. Hiermee kunt u zelf verder of wij gaan voor u bemiddelen of procederen.

Hoofdstuk 4.2.2.7. Ziekte en vakantie

Vakantie o. Web page addresses and email addresses turn into links automatically. Op deze website plaatsen we cookies zodat de website goed werkt voor u.

Ook dan recht op reparatie of een nieuw product Kortdurend zorgverlof Eenvoudige juridische brief Vertraging, opname vakantie uren tijdens ziekte, overboeking of annulering van uw vlucht. Ik heb je in ieder geval een e-mail gestuurd met meer informatie. Vorige Een kort pleidooi aan plezier Volgende Waarom ben ik altijd ziek in de vakantie. About Post Author.

In principe geldt dat de werkgever de dagen niet van het vakantietegoed mag aftrekken zonder deze toestemming.

Cookies op websites van de FNV

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief! Zijn deze afspraken niet gemaakt dan geldt het volgende: normale opbouw tijdens ziekte en een verjaringstermijn van 5 jaar. Vanaf het moment van stuiting begint er opnieuw een verjaringstermijn van vijf jaar te lopen.

In dit geval geldt echter wel weer de vraag of u van uw vakantie heeft kunnen genieten.

In afwijking van de vorige volzin kan bij schriftelijke overeenkomst worden bepaald dat de in enig jaar verleende vakantiedagen of gedeelten daarvan waarop de werknemer ziek is, kunnen deze vakantiedagen slechts in mindering strekken op het opgebouwde saldo van vakantiedagen indien de werknemer daarmee instemt. Hayat Barrahmun Partner. Geef hieronder jouw toestemming. Cookies op websites van de FNV De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren?

Annie van Wintershoven. Deze vakantiedagen worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. Als deze opname vakantie uren tijdens ziekte niet met de werknemer is gemaakt, opname vakantie uren tijdens ziekte, als vakantie gelden tot ten hoogste het andrea bocelli ziggo dome vakantiedagen dat voor dat jaar boven het in artikel bedoelde minimum is overeengekomen.

About Post Author.

Vervaltermijnen

In dit geval geldt voor hun wettelijke vakantiedagen niet de vervaltermijn van zes maanden, maar de verjaringstermijn van vijf jaren. De redelijkheid en billijkheid is één begrip binnen het arbeidsrecht.

U begrijpt dat als uw werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie deze dagen gelden als ziektedagen en er geen vakantiedagen kunnen worden afgeschreven.

Ook in dit geval dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Er bestaat bij zowel werkgevers als opname vakantie uren tijdens ziekte nogal eens wat onduidelijkheid over de regels met betrekking tot het opnemen van vakantie tijdens ziekte. Heeft u een geschil over vakantiedagen tijdens ziekte en wilt u weten of wij iets voor u kunnen betekenen.

Daarom is deze vraag niet eenvoudig met een ja of nee te beantwoorden.

Auteur: Lenka
Hoofd
Nadat u een fout in de tekst hebt gevonden, selecteert u deze en drukt u op Ctrl + Enter
Meer artikelen