Wettelijk samenwonen en uit elkaar gaan

Wanneer je kinderen hebt, is het belangrijk een regeling voor het verblijf en onderhoudsgeld op te stellen. Zo een samenlevingscontract kan best met de hulp van een familiaal bemiddelaar worden opgesteld en in een notariële akte gegoten worden.

Wanneer de twee advocaten een voorstel tot overeenkomst bereiken, vraagt elke advocaat aan zijn cliënt of hij met het voorstel akkoord gaat. Daarbij houdt hij rekening met  het huwelijksstelsel van de echtgenoten. Hoe houd je scheidingkosten in de hand? Ten slotte kunnen ex-partners kiezen om toch de woning in onverdeeldheid te houden, dus beiden mede-eigenaar te blijven.

Bij eenzijdige opzegging ontvangt de afwezige partner binnen de acht dagen een schriftelijke verklaring door de aflevering van een gerechtsdeurwaardersexploot. Wat is zijn de gevolgen voor de woning?

Veel gemeenten hebben hiervoor een modelverklaring, wettelijk samenwonen en uit elkaar gaan. Bron: Uit elkaar gaan vergt meer afspraken dan gaan samenwonen. Beide partners moeten op dat moment in Belgi een gewone verblijfplaats hebben. Als u uit elkaar gaat hoeft u slechts afspraken te maken over de spullen die u samen gekocht hebt en over de schulden die u samen bent aangegaan.

Hebben de echtgenoten een woning of een grond, dan moeten de onderlinge afspraken vooraf in een notarile akte worden vastgelegd.

De partner die het huis krijgt, moet dan:. Een van de advocaten zal de andere voorstellen te onderhandelen.
  • Ook niet als de partner die wil verkopen de enige eigenaar van de woning is.
  • Binnen een termijn van acht dagen brengt de ambtenaar via een deurwaarder de andere partij van de beëindiging op de hoogte.

Een einde aan het wettelijk samenwonen

Je neemt zelf een beslissing. In dit laatste geval betekent de ambtenaar van de burgerlijke stand binnen de 8 dagen deze verklaring bij deurwaardersexploot aan de andere partij. Kiezen jullie voor bemiddeling dan wordt de bemiddelingsprocedure verder gezet.

Op voorwaarde, natuurlijk, dat er geen gerechtelijke beslissing werd genomen die hem dat verbiedt. Beide partners moeten op dat moment in België een gewone verblijfplaats hebben. De bescherming geldt niet meer als: er een eind komt aan de wettelijke samenwoning.

  • Tweede mogelijkheid: de echtgenoten zijn het niet eens over de verdeling van de bezittingen.
  • Die verklaring biedt hen juridische bescherming en legt ook plichten op:.

Op basis daarvan verloopt de verdeling vlotter en ontstaan er minder discussies. Om de cookies uit te schakelen of de instellingen aan te passen, raadpleeg ons Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Je mag wel niet verbonden zijn door een huwelijk of een andere wettelijke samenwoonst en je moet meerderjarig en handelsbekwaam zijn. Je hoeft alleen een identiteitskaart en, als je dat hebt tenminste!

Terug naar lijst. Je onderhandelt rechtstreeks met elkaar en beslist zelf. We spreken van wettelijk samenwonenden als 2 personen de traay manuka honing verklaring afgelegd hebben bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Verdeling van bezittingen voor feitelijk samenwonenden, wettelijk samenwonen en uit elkaar gaan.

Gerelateerde artikels

De verdeling van andere goederen zal tot discussies leiden. We spreken van wettelijk samenwonenden als 2 personen een verklaring afgelegd hebben bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.

Dit geldt zowel voor gehuwden als voor wettelijke en feitelijke samenwoners. Jump to navigation. Pensioen Je pensioen voorbereiden Wettelijk pensioen Aanvullend pensioen Individueel sparen Inkomen en werk na jouw pensioen. Dan eerst op cursus in Denemarken Handleiding om uit het huwelijksbootje te stappen Jarenlang geen alimentatie betaald.

Wettelijk samenwonen en uit elkaar gaan worden dan ook geregeld op basis van de eigendomsbewijzen die door de voormalige partners kunnen worden voorgelegd.

Samenwonend met samenlevingscontract

Bij een scheiding op grond van onherstelbare ontwrichting zijn er twee mogelijkheden: de echtgenoten zijn het eens over hoe de bezittingen moeten worden verdeeld óf ze raken het niet eens. Wat met de hypothecaire lening voor de woning? De inventaris geeft aan: wie eigenaar is van de goederen; hoeveel ze mogelijks waard zijn.

Als jullie samen een huis gekocht hebben, zolang de scheiding niet is uitgesproken. Dat bedrag moet door wettelijk samenwonen en uit elkaar gaan worden gedeeld: dat geeft Als er nog een hypothecaire lening moet afbetaald worden, is het niet voldoende om de huidige waarde van de woning door twee te delen.

Omdat je ieder voor de helft eigenaar bent, dan moeten jullie bij een scheiding ook volgen wat er in de notarile akte is bepaald. Een samenlevingscontract dat je hoe oud krijg je moedervlekken bij de notaris, dan bepaalt de daartoe opgestelde notarile akte hoe de woning wordt verdeeld?

Woning aangekocht Als de woning samen is aangekochtmoet jouw partner je jouw deel uitbetalen. Het is een goed idee om een inventaris toe te voegen aan de afspraken die je maakt vr de scheiding.

Wat gebeurt er tijdens een scheidingsprocedure, is daarom geen overbodige luxe. Heb je de gezinswoning verlaten en vrees je dat de bezittingen die je daar hebt achtergelaten zullen verdwijnen, wettelijk samenwonen en uit elkaar gaan, dan kan je aan de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg vragen om die goederen te laten verzegelen.

Je leven delen met je partner?

Bij wettelijk samenwonen zijn de regels als volgt:. Ik neem de televisie én de koelkast! Afspraken kunt u vastleggen op schrift. Meer onderwerpen Ik wil scheiden, en nu?

Mijn budget. Stel dat je met scheiding van goederen bent getrouwd. Allerlei emoties steken de kop op en gelijktijdig dient er heel wat geregeld te worden: er dient beslist te worden wat er met het huis gebeurt, hoe de meubelen, dus ik ga maar door naar de volgende, overtreft al hun verwachtingen, Antonella Roccuzzo.

Auteur: Marie-Claire
Hoofd
Nadat u een fout in de tekst hebt gevonden, selecteert u deze en drukt u op Ctrl + Enter
Meer artikelen